STARTOPIS TRASYARGUMENTYFORUMCKMKMProjekt 1+2+3+

Dlaczego tramwaje powinny wrócić na Stary Raków?

Stary Raków posiada gęstą, wielorodzinną zabudową mieszkalną, znajdują się tu szkoły średnie i obiekty o znaczeniu ogólnomiejskim. Jest więc ważnym generatorem potoków pasażerskich. Obsługująca je komunikacja autobusowa nie zapewnia szybkiego połączenia z centrum miasta, dworcami PKP i PKS.

Młodzieżowy Dom Kultury na Starym Rakowie

Budowa tej linii zwiększyłaby atrakcyjność "Tramwaju na Błeszno", którego ostatni odcinek (Bohaterów Katynia - Stadion Raków) wybudowano trochę na wyrost. Ponadto wyeliminowane zostałoby nieekonomiczne dublowanie tramwaju przez autobus.

Linia tramwajowa na Starym Rakowie zmieniłaby nienajlepszy dziś wizerunek tej dzielnicy. Inwestycja taka wiąże się bowiem - co widać po nowej trasie na Wrzosowiak i Błeszno - z poprawą estetyki otoczenia. A połączenie sprawną komunikacją tramwajową z centrum miasta spowodowałoby, że miejsce to przestałoby w świadomości częstochowian funkcjonować jako położone „gdzieś z boku zainteresowań władz”. I ten aspekt, prócz komunikacyjnego, również należy brać pod uwagę.


Zobacz szczegółowy opis proponowanej linii tramwajowej


Projekt "3+2+1+" - obejrzyj prezentację


POWRÓT


 

Propozycja budowy linii tramwajowej na Starym Rakowie

(C) CKMKM 2012